Yabancı Hasta Takip Sistemi 1.1.2021 tarihi itibariyla veri girişine kapatılmıstır.

Yabancı hastalarla ilgili bütün veri girişleri E-nabız entegrasyonu olan otomasyon sistemleri (HBYS, MBYS vb) üzerinden gerçekleştirilecektir.

13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” gereği yabancı hastaların Bakanlığımızca oluşturulan sistemlere kaydı zorunludur.

Kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, bahsi geçen yönetmelik gereği müeyyideye tabidir.