Ulusal Engelliler Veri Bankası
Oturumu Kapat
---
 ---
Lütfen Giriş Yapınız !
 
Giris İçin Kullanıcı Kod ve Şifreyi Giriniz
Kullan�c� Kodu :
�ifre :


L�tfen Okuyunuz..

1-T�rkiye Raporlar� sayfas�nda "Rapor Tarihi" alan� eklenmi� ve liste bu tarihe g�re s�ralanm��t�r.
2-Kurum Raporlar� "Rapor Tarihi" ne g�re s�ralanm��t�r.
3-Kurum Raporlar� 2 eklenmi� olup tarihe g�re raporlar�n�z� sorgulay�p excel ve pdf olarak bilgisayar�n�za indirebilirsiniz.
3-Engelli Raporu girilirken M�racat tarihi ve Rapor tarihi alanlar�na, gelecekteki bir tarihin girilmesi engellenmi�tir.
Sistem Internet Explorer 7.0 da sorunsuz �al��maktad�r.
Online : 135