HASTA HAKLARI BAŞVURUSU BİLDİRİM SONUCU GÖRME FORMU
ŞİKAYET NO :
Şikayette Bulunanın
Adı Soyadı:
Cinsiyet :
Şikayet Bilgileri
İli :
Kuruluşun Adı :
Başvuruya Konu Olan Birim :
Hakkında Başvuru Yapılan Çalışanın Adı Soyadı:
Hakkında Başvuru Yapılan Çalışanın Ünvanı :
Başvuru Tarihi :
Başvurunun İçeriği :
Başvurunun Konusu :
Başvurunun Sisteme Kayıt Tarihi :
Değerlendirme
Şikayetin Alınış Tarihi :
Başvurunun Hasta Hakları Kuruluna Geliş Tarihi :
Başvurunun Sonuçlanma Tarihi :
Şikayetin Durumu :
Başvuru Sonucunun Gerekçesi (Yönetmelik ve Yönergeye Göre Ayrıntılı) :