DÜNYADA HASTA HAKLARI

Lizbon bildirgesi

Bali Bildirgesi

Amsterdam Bildirgesi

Hasta Hakları Avrupa Statüsü

 

ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI MEVZUATI

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete)

Hasta Hakları Yönergesi (15.10.2003)-ESKİ(Yürürlülükten kaldırılmıştır.)

Hasta hakları uygulamaları genelgesi

Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi

Ceza Muhakemesi Kanunu

Hizmet Kusuru Genelgesi

Hasta Hakları Genelgesi (13.01.2005)

Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (03.05.2005)

Hasta Hakları Uygulama Yonergesi (26.04.2005 tarih ve 3077 sayı)

Hekim Seçme Yonergesi (19.10.2007 tarih ve 21745 sayı)

m Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (23.03.2009 tarih ve 11706 sayı)-YENI

biyotıp İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ

biyotıp ÖNCELİK GENELGELERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ HALİ

 

HASTA HAKLARI MEVZUATI