Sağlıkta Stratejik Planlama Türkiye Örneği


Sağlıkta Stratejik Planlama Türkiye Örneği
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Türkçe
66
2.15 MB

Bu rapor, 2002 yılından itibaren Türkiye sağlık sektörünün başarılı dönüşümünde stratejik planlamanın rolünü ortaya koymaktadır. Söz konusu rapor, resmî ve stratejik planın modellerinde tanımlanan adımları yakından takip eden iyi yapılandırılmış sürece doğru değişmekte olan sağlıkta stratejik planın gelişimini analiz etmektedir.